www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:NEDĚLE 25.10.2020 SVÁTEK MÁ:BEÁTA}
ÚŘAD / Struktura úřadu / Odbor investic a územního rozvoje

Odbor investic a územního rozvoje - OIÚR


 • Připravuje podklady pro investiční akce a projekty, jejichž investorem je městská část.
 • Zajišťuje podklady a návrhy na zajištění projektové dokumentace na akce, jejichž investorem je městská část Praha - Čakovice.
 • Zajišťuje inženýrskou činnost u vybraných akcí, tj. získání potřebných stanovisek a rozhodnutí.
 • Zajišťuje výkon technického dozoru investora u vybraných akcí a zúčastňuje se kontrolních dní na probíhajících stavbách, jejichž investorem je městská část, hl. m. Praha, případně jiný investor.
 • Připravuje podklady pro dopravní opatření a značení včetně jejich realizace.
 • Vede evidenci místních komunikací, kontroluje jejich technický stav a zajišťuje jejich případné opravy a údržbu.
 • Je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • Zajišťuje pravidelné revize dětských hřišť ve správě městské části.
 • Zajišťuje přípravu a průběh výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách.
 • Vykonává administrativní práce související s činností oddělení a odboru.
 • Spolupracuje s dalšími odbory Úřadu městské části.
 • Vykonává další práce uložené vedením Úřadu městské části.

Tržní místo na nám. Jiřího Berana
Zábor pozemku
Zábor veřejného prostranství
Vyhrazená parkovací místa
Havarijní opravy na komunikaci nebo v zeleni
Uložení nových sítí - domovních přípojek

Jméno Funkce E-mail Oddělení Telefon
Florián Jan pověřen vedením florian@cakovice.cz 283 061 438
Pecník Štefan referent pecnik@cakovice.cz 283 061 424
Poledna Ladislav referent poledna@cakovice.cz 277 003 441