www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:ČTVRTEK 22.10.2020 SVÁTEK MÁ:SABINA}
ÚŘAD / Struktura úřadu / Kancelář vedení ÚMČ

Kancelář vedení úřadu - KVÚ


  • Vykonává administrativní práce a další práce, které vyplývají ze zabezpečení funkce starosty, zástupců starosty, radních, tajemníka a Úřadu městské části.
  • Podílí se na přípravě podkladů pro jednání Rady a Zastupitelstva.
  • Vede evidenci pošty Úřadu městské části a provádí její distribuci, zhotovuje zápisy ze zasedání Zastupitelstva a dalších jednání a vede jejich evidenci.
  • Vede oddělenou evidenci uzavřených smluv
  • Zajišťuje činnost podatelny Úřadu městské části, přijímá a odesílá poštu, zajišťuje CzechPoint a datové schránky a podává základní informace o Úřadu městské části a Městské části Praha–Čakovice.
  • Kontroluje činnost hospodaření a plnění právních předpisů a směrnic u příspěvkových organizací, zřízených MČ.
  • Zajišťuje HW a SW vybavení Úřadu městské části, včetně jejich správy.  
  • Vykonává administrativní práce související s činností kanceláře vedení úřadu.
  • Spolupracuje s dalšími odbory Úřadu městské části.
  • Pracovníci kanceláře vedení úřadu vykonávají další práce, které jsou uloženy vedením Úřadu městské části.

 

Jméno Funkce E-mail Oddělení Telefon
Brabcová Alena referent brabcova@cakovice.cz 283061433
Janků Jiří Ing. tajemník janku@cakovice.cz 283061415
Kostečková Jitka referent kosteckova@cakovice.cz 283061433
Lapková Marcela referent lapkova@cakovice.cz 283061413
Laušová Hana DiS. referent lausova@cakovice.cz 283061410
Žežulková Zita referent zezulkova@cakovice.cz 283061419