www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:NEDĚLE 25.10.2020 SVÁTEK MÁ:BEÁTA}
ÚŘAD / Struktura úřadu / Finanční odbor

Finanční odbor - FO


 • Vykonává veškeré práce účetní, mzdové a daňové agendy a další ekonomické činnosti, které vyplývají z činnosti Úřadu a podle zákonů, týkajících se této činnosti.
 • Vede pokladny Úřadu.
 • Sestavuje návrh rozpočtu a případných změn rozpočtu MČ a po schválení zpracovává měsíční rozbor jeho plnění.
 • Sestavuje závěrečnou účetní uzávěrku a závěrečný účet, který spolu s finančním výborem předkládá radě a zastupitelstvu.
 • Zodpovídá za kontrolu úhrad u místních poplatků a to na základě podkladů od správců  těchto  poplatků.
 • Je správcem místních poplatků ze psů, z pobytu a ze vstupného.
 • Upomíná a vymáhá nedoplatky včetně vystavování návrhů na exekuční výměry.
 • Vykonává administrativní práce související s činností odboru.
 • Spolupracuje s dalšími odbory ÚMČ
 • Vykonává další práce, které jsou uloženy vedením Úřadu.
 • Odbor připravuje podklady pro jednání a rozhodování rady a zastupitelstva MČ, především v oblasti rozpočtu.

 

Jméno Funkce E-mail Oddělení Telefon
Linhartová Lenka Bc. referent linhartova@cakovice.cz 283061421
Mládková Jana referent mladkova@cakovice.cz 283061420
Müllerová Andrea referent mullerova@cakovice.cz 283061422
Nováková Iva Bc. referent novakova@cakovice.cz 277003440
Zalepová Radka vedoucí odboru zalepova@cakovice.cz 283061423