www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:STŘEDA 23.09.2020 SVÁTEK MÁ:BERTA}
ÚŘAD / Informační středisko

Informační středisko


Informační středisko
je umístěno v přízemí objektu č.p. 52 v ulici Cukrovarská, která je také označována jako severní budova. Tato kancelář také zajišťuje činnost podatelny a výpravny úřadu, vyvěšování dokumentů na úřední desce a informačních tabulích a přijímá inzeráty k uveřejnění v periodiku U nás v Čakovicích.

Podatelna a výpravna
přijímá a vypravuje veškerou korenspodenci úřadu prostřednictvím České pošty, kurýrních služeb nebo osobních podání. Pro evidenci pošty je využívána elektronická spisová služba a došlé dokumenty jsou opatřovány štítky s čárovým kódem.

Úřední deska a informační tabule
Úřední deska je umístěna na nám. 25. března  a jsou na ní vyvěšovány určené úřední dokumenty,  které jsou současně vyvěšeny také na elektronické úřední desce na webových stránkách MČ.
Informační tabule, na kterých jsou zveřejňovány informace pro občany, jsou zřízeny na území městské části tři, vždy jedna v jedné místní katastrální části. Jedna deska je v Třeboradicích u zastávky MHD u kostela, v Miškovicích je u zastávky MHD u hasičské zbrojnice a v Čakovicích je nově informační deska v ulici Schoellerova na začátku nového obytného souboru U zámeckého parku.

Inzerce
Zveřejnění inzerce v periodiku U nás v Čakovicích zajistí zaměstnanci kanceláře podle přání a dohody s inzerujícími a v souladu s podmínkami a ceníky, které určila rada MČ.

Informace 
o tom, kde si můžete vyřídit  záležitosti na úřadu MČ Praha - Čakovice nebo na ÚMČ Praha 18 - Letňany, který vykonává některé správní činnosti na území MČ Praha - Čakovice, podají zaměstnanci kanceláře. Zjistí kontaktní jména a telefonická a jiná spojení apod. 
Podají vám dostupné informace o dění v městské části a pomohou vám zjistit i jiné informace pomocí internetu.