www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:ČTVRTEK 22.10.2020 SVÁTEK MÁ:SABINA}
ÚŘAD / Struktura úřadu / Odbor životního prostředí a majetkoprávní

Odbor životního prostředí a majetkoprávní - OŽPaMp


 • Zajišťuje přípravu a průběh výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách.
 • Vykonává administrativní práce související s činností odboru.
 • Spolupracuje s dalšími odbory Úřadu městské části.
 • Vykonává další práce, které jsou uloženy vedením Úřadu městské části.

Oddělení životního prostředí - OŽP

 • Vykonává a zajišťuje agendu pro oblast životního prostředí v MČ v samostatné a přenesené působnosti dle Statutu hl. m. Prahy. Vede správní řízení v samostatné působnosti MČ dle zákona o hlavním městě Praze.
 • Vyhotovuje smlouvy o zřízení věcných břemen/služebností

Oddělení majetkoprávní - OMp

 • Eviduje majetek městské části a Úřadu městské části a zajišťuje jeho pravidelnou inventarizaci.
 • Vyhotovuje nájemní a jiné smlouvy, týkající se spravovaného majetku.
 • Zajišťuje nájemní smlouvy na hrobová místa na třeboradickém hřbitově

Oddělení péče o zeleň a údržbu MČ - OPZU

 • Zajišťuje úklid a údržbu obce, spolupracuje při zajišťování akcí MČ (např. posvícení, volby apod.), spravuje a udržuje některá zařízení obce.
 • Správa stanoviště kontejnerů (Na Bahnech),
 • Spravuje svěřený automobilový park a další techniku a zajišťuje jeho údržbu a pravidelné revize. Zajišťuje dopravu pro potřeby Úřadu.

 

Jméno Funkce E-mail Oddělení Telefon
Dlouhá Eva Ing. vedoucí odboru dlouha@cakovice.cz OŽPaMp 283061432
Gondeková Jana referent gondekova@cakovice.cz OMp 283061435
Huptych Pavel mistr huptych@cakovice.cz OPZU 283061434
Kozáková Daniela referent kozakova@cakovice.cz OŽP 283061439
Maříková Lenka vedoucí oddělení marikova@cakovice.cz OPZU 283061431
Šimerová Eva referent simerova@cakovice.cz OMp 283061425