www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:ČTVRTEK 23.01.2020 SVÁTEK MÁ:ZDENĚK}
ÚŘAD / Struktura úřadu / Odbor občansko správní

Odbor občansko správní - OOS


Odbor občansko správní ÚMČ v rámci své agendy: 

 • ověřuje shody opisu nebo kopie s listinou a ověřuje pravost podpisu
 • vede evidenci obyvatel MČ
 • přihlašuje k trvalému pobytu na území MČ
 • vede správní řízení při rušení trvalého pobytu
 • vydává rybářské lístky  
 • poskytuje informace k získání občanských průkazů a cestovních dokladů, které vydává pouze ÚMČ Praha 18
 • poradí kam se obrátit při jiných záležitostech občansko správních
 • v samosprávné činnosti organizuje "vítání nových občánků"
 • zajišťuje konverzi dokumentů v souvislosti s činností datových schránek
 • spolupracuje na přípravě a průběhu voleb
 • vykonává administrativní práce související s činností odboru
 • spolupracuje s dalšími odbory ÚMČ
 • vykonává další práce, které jsou uloženy vedením Úřadu

Při své činnosti se odbor řídí  právními předpisy v platném znění, především:

 • zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praha
 • zák. č. m500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 21/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • zák. č. 634/2004 Sb., správní poplatky
 • zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • zák. č. 498/1990 Sb., o uprchlících
 • zák. č. 284/2004 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (listina o identifikaci)
 • vyhlášky k uvedeným zákonům, vyhlášky, nařízení a předpisy vydané MV, MHMP, MČ