www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:STŘEDA 05.08.2020 SVÁTEK MÁ:KRISTIÁN}
MĚSTSKÁ ČÁST / Školství / Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 18 Letňany a MČ Praha Čakovice


Hlavním cílem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Městské části Praha 18 Letňany a Městské části Praha – Čakovice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002258, je stanovení priorit pro zvýšení kvality vzdělávání na územích daných městských částí do roku 2023, sestavení akčního plánu a opatření pro jejich naplnění. Dosažení těchto cílů mimo jiné předpokládá vytvoření aktivního partnerství mezi zřizovateli škol, základními a mateřskými školami, nestátními neziskovými organizacemi, ostatními institucemi působícími v oblasti vzdělávání na daném území a veřejností. Aktivní výměna zkušeností je jednou z hlavních cest k vytvoření dlouhodobého jednotného plánu rozvoje vzdělávací politiky a plánu investičních priorit ve vzdělávání v daném území, které budou zohledňovat potřeby jednotlivých aktérů, kteří se do MAP zapojili. Výstupem projektu MAP bude koncepční dokument zahrnující přehled opatření (víceméně projektových záměrů a stanovení jejich důležitosti) k jednotlivým prioritním oblastem ve vzdělávání, nikoliv nový vzdělávací plán.

MČ Praha 18 je zřizovatelem pěti škol (dvou mateřských škol, jedné základní školy a dvou subjektů obsahující základní i mateřskou školu) a MČ Čakovice je zřizovatelem čtyř škol (tří mateřských a jedné základní školy). Na území MČ Praha 18 a MČ Čakovice působí jedna soukromá mateřská škola, jedna soukromá základní škola a jedna soukromá speciální základní a mateřská škola. Těchto celkem dvanáct subjektů bylo osloveno s nabídkou podílení se na tvorbě MAP, a zároveň byly osloveny i všechny nestátní neziskové organizace, které zde působí v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Ze všech oslovených se do projektu MAP zapojilo jedenáct subjektů působících v oblasti školního a předškolního vzdělávání a šest organizací z oblasti neformálního vzdělávání.

Zápis z 2. jednání Řídícího výboru.pdf

Zápis z 1. jednání Řídícího výboru.pdf

Statut Řídícího výboru MAP.pdf

Strategický rámec MAP.pdf

Strategický rámec MAP příloha č. 1.pdf

Strategický rámec MAP příloha č. 2.pdf

Loga.jpg

30.03.2017 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 1958 x