www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:UTERÝ 20.10.2020 SVÁTEK MÁ:VENDELÍN}
MĚSTSKÁ ČÁST / Doprava / Priority pro rozvoj MHD

Základní požadavky městské části pro rozvoj veřejné dopravy


Zlepšení (minimálně však zachování) současné docházkové vzdálenosti k zastávkám MHD
V souvislosti s novou bytovou výstavbou reálně hrozí zhoršení docházkové vzdálenosti (do nových lokalit). V současné době je docházková vzdálenost na zastávky MHD v drtivé většině případů kratší 5 minut. Prioritou tedy bude ukládat investorům bytové výstavby zřizování nácestných zastávek či obratišť v případě, že by hrozilo, že z nového obytného souboru by současný standard docházkové vzdálenosti byl porušen.
Tato zásada byla úspěšně uplatněna v případě výstavby obytného souboru U Zámeckého parku, kdy investor původně neplánoval vybudování žádné zastávky MHD, následně byl ochoten přistoupit na vybudování nácestné zastávky. MČ neupustila od svého požadavku na vybudování samostatného obratiště pro MHD, které jediné poskytlo způsob pro posílení dopravy na Schoellerově ulici novou linkou. Organizátor dopravy ROPID sice nevyužil od počátku "života" obytného souboru plně kapacitní možnosti terminálu a zaveden byl pouze provoz ve všední dny. Od 9.5.2008 nicméně obytný soubor získal kapacitní linku, jejíž interval neklesá ve většině období pod 15 minut a to včetně víkendu.
Ve věci zlepšení docházkové vzdálenosti stávající zástavby bude MČ sledovat možnost zřízení účelové linky obsluhované tzv. MIDIBUSY pro spojení míst s horší docházkovou vzdáleností s páteřními linkami systému čakovické MHD - prioritně s přímou vazbou na železnici (jedná se o oblast "U Bílého mlýnku" v Čakovicích, oblast třeboradického "obdélníku Jirsákova-Adélčina-Babiččina-Tryskovická", oblast Miškovic podél Polabské ulice při hranici hl.m.Prahy).

Lepší vazba na příměstskou železnici
Snahou je vytvoření lepší přestupní vazby z autobusů MHD na příměstskou železnici.

Vyšší zapojení kolejové dopravy
S organizací ROPID a okolními městskými částmi je jako dlouhodobý záměr projednávána možnost vedení kapacitní kolejové dopravy do území (např. formou kapacitní městské železnice s krátkými intervaly cca 15 minut, nebo formou vybudování tramvajové tratě).

Zapojení metrobusů do obsluhy území
V návaznosti na další rozvoj koncepce metrobusů v Praze bude prověřován dopad zavedení metrobusu(ů) v Čakovicích na pravidelnost provozu (dodržování jízdních řádů) a budou prověřovány možnosti zřízení nových přepravních vztahů.

23.04.2013 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 9613 x