www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:ČTVRTEK 02.07.2020 SVÁTEK MÁ:PATRICIE}
AKTUALITY / Dopravní informace

Připomínky k novému vedení autobusů


Před zavedením změn v autobusové dopravě provedených od 15.10.2016 jsme byli s ROPIDem, jako organizátorem veřejné dopravy v Praze, domluveni, že od počátku zavedení nových změn, budeme průběžně sledovat jejich dopady. Zejména v týdnu od 17.10. do 21.10. tak bylo možné potkat jak pracovníky čakovické radnice, tak ROPIDu zejména v Miškovicích, kde jsme společně sledovali především funkčnost dopravy pro školní děti, která se měnila nejvíce.

Přestože před zavedením změn bylo ROPIDem sledováno využívání linky 158 školáky, docházelo v prvním týdnu po změnách k přetěžování linky 202 z Miškovic na spoji v 7:37. Ukázalo se také, že tento spoj jezdí ze Kbel s drobným zpožděním.

Dochází proto k úpravám pro školáky z čakovické ZŠ jedoucí z Miškovic.

  • Spoj na lince 202, který jede z Miškovic v 7:37 pojede o 2 minuty dříve, v 7:35 (změna od 1.11.2016).
  • Spoj na lince 202, který začíná v Miškovicích a byl ze strany ROPIDu zamýšlen jako rezerva pro školáky, bude nahrazen školní linkou 557, která pojede v 7:34 (změna od 7.11.2016).

Proč pojedou linky 202 a 557 obě téměř ve stejný čas? Je to snaha o tzv. zdvojení kapacity, které má za cíl zajistit rovnoměrné rozložení dětí do obou spojů. Tento efekt sice díky zpoždění nefunguje zcela dokonale, ale je vyzkoušen jako vyhovující pro školní dopravu z Třeboradic (na linkách 305 a 557) a ze sídliště Čakovice (dva spoje na lince 575).

Úpravy pro školáky k čakovické ZŠ z Třeboradic
Díky zavedení linky 158 se prokázalo, že není potřeba dalšího vedení posilové linky 557 z Třeboradic. Spoje ke škole z Třeboradic jezdily 3 za sebou (v 7:31, 7:35 a 7:35). Z tohoto důvodu dochází od 1.11.2016 k posunu spoje linky 158 s odjezdem v 7:31, který pojede nově v 7:34 a bude i nadále doplněn školní linkou 305 v 7:35.

Nedostatečná kapacita zastávky Miškovice
Ještě před zavedením změn byly objednány 2 zastávkové přístřešky, které vytvoří manipulační plochu pro cestující za chodníkem na zastávce Miškovice ve směru do centra. Termín dodání zastávek je dodavatelem stanoven na 15.11.2016. Toto řešení umožní cestujícím jednak úkryt před nepřízní počasí a jednak umožní lepší pohyb cestujících a chodců v prostoru zastávky. Zastávky jsou navrženy tak, aby v místě nedošlo ke kácení vzrostlých stromů.

Zpožďování linek v ranní špičce
S organizací ROPID také řešíme opakované zpožďování linek zejména v ranní špičce. Někteří z Vás se dotazují, jak je možné, že linky odjíždějí zpožděné u z výchozí zastávky (např. linka 140 z Miškovic nebo Čakovic). Je to proto, že počet nasazených vozidel umožňuje obraty na konečných zastávkách pouze v řádu jednotek minut. Jakékoliv zpoždění na příjezdu do cíle se automaticky projeví i u spojů na odjezdu opačným směrem. Katastrofální dopravní situace v pražské ranní dopravní špičce ROPIDu ani Dopravnímu podniku hl.m. Prahy neumožňuje krátkodobě dosáhnout navýšení počtu nasazených vozidel na linky, protože takové množství řidičů a autobusů, které by celopražský problém vyřešilo, není k dispozici. Nasazením více vozů (při stejných intervalech), by na konečných vznikly např. 10-15 minutové obratové časy, které by mohly část zpoždění eliminovat. Dle sdělení ROPIDu je obdobná či horší situace jako v naší oblasti (tedy bývalé obvody Prahy 8 a 9) i v jiných částech Prahy a nejhorší je situace na Praze 6. V této věci nicméně dále s ROPIDem komunikujeme a snažíme se jednat o nasazení alespoň jednoho vozu na linku 140, aby vliv kolon na zpoždění spojů byly co nejmenší (jeden vůz by mohl zajistit zkrácení zpožďování z Miškovic a Čakovic o cca 5 minut).

Ing. Jiří Vintiška, místostarosta

31.10.2016 - UMC_002 ; Přečteno: 2924 x