www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:STŘEDA 08.04.2020 SVÁTEK MÁ:EMA}
AKTUALITY / Obecné informace

Program Čistá energie Praha 2016


Dne 17.5.2016 Rada hl. m. Prahy schválila pokračování Programu Čistá energie Praha pro rok 2016 (dále jen „program“).

V rámci tohoto programu hlavní město Praha poskytuje dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy, a to jak fyzickým, tak i právnickým osobám.

Věcná náplň programu, nastavená v posledních letech, zůstává zachována. Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1.9.2015 a 30.9.2016.  

Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 20.6. - 30.9.2016.

Další informace o pravidlech programu včetně potřebných formulářů jsou k dispozici na http://portalzp.praha.eu/ (v sekci Energetika).

Dotace se vztahuje na:

 • přeměnu neekologického topného systému ve prospěch topného plynu nebo elektřiny, případně přechod na centrální zásobování teplem
 • náhradu neekologického topného systému ve prospěch OZE (např. tepelná čerpadla)
 • náhradu ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE (s výjimkou dřeva a dřevních palivových produktů), pokud na původní zdroj nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace
 • náhradu lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo CZT), pokud na původní topidla nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace
 • rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší účinností - výměna původního plynového kotle za nový (plynový či elektrický), pokud na původní kotel nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace
 • ohřev vody a přitápění solárními kolektory
 • využití OZE v novostavbách (nevztahuje se na dřevo a dřevní palivové produkty) 

Dotace se nevztahuje na:

 • topný systém využívající topný plyn, elektřinu nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě a nové půdní vestavbě
 • přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na jakoukoliv jinou formu vytápění
 • topný systém, který konstrukčně umožňuje spalovat i neekologická paliva
 • ekologický zdroj, na který byla přidělena dotace z jiného dotačního titulu

Další informace najdete na výše uvedených stránkách, popřípadě na tel. 23600 4314 nebo e-mailu dotace.topeni@praha.eu.

Pravidla programu Čistá energie Praha 2016

15.06.2016 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 1534 x