www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:ČTVRTEK 02.07.2020 SVÁTEK MÁ:PATRICIE}
AKTUALITY / Dopravní informace

Nové zóny s rychlostním limitem 30 km/h


V Miškovicích a Třeboradicích byly v polovině prosince 2015 instalovány zóny s omezenou rychlostí 30 km/h. Jde o pilotní část projektu na zvýšení bezpečnosti chodců v městské části. Při návrhu zón bylo vycházeno zejména z Technických podmínek č. 218 pro navrhování zón 30 vydaných Ministerstvem dopravy ČR. Tento materiál MD ČR vychází z moderních aplikací pro zvýšení bezpečnosti dopravy a zkušeností z jiných městských částí (Karlín) a jiných měst a zemí (Švédsko, Německo, Nizozemí). V podmínkách Miškovic a Třeboradic bylo ve spolupráci s místní komisí (tj. komisí pro Miškovice a komisí pro Třeboradice) vytipováno území, kde je vhodné snížit rychlost, z důvodu nepřehledné komunikace či zvýšeného výskytu chodců (a pohybu dětí).

Zóna 30 v Miškovicích
V Miškovicích zahrnuje zóna rezidenční oblast v ulicích Na Kačence, Tuháňská a Ke Zlatému kopci a dále došlo ke zklidnění centra Miškovic na Polabské ulici přibližně od zastávky MHD "Tuháňská" až po lokalitu "Za Můstkem". V rezidenční zóně se jedná o úseky, kde komunikace navazují na obytné zóny a většinou jde o takové komunikace, kde se chodci pohybují po vozovce. Jde především o ulice kde se již několik let čeká na realizaci magistrátního projektu rekonstrukce komunikací a zavedení obytných zón.
Na průjezdní Polabské ulici dochází ke zklidnění historického centra Miškovic, kdy zóna z části nahrazuje bývalé dopravní značení snižující rychlost na 30 km/h v úseku kolem miškovického lesoparku a dále rozšiřuje toto snížení rychlosti na oblast kolem rybníku až přibližně ke školce, kde je žádoucí s ohledem na chodce snížit rychlost (místo u školky a zastávky Tuháňská, přecházení u restaurace "Pod Vrbou", přecházení u cesty od Třeboradic). V Miškovicích tak platí omezená rychlost téměř ve všech rezidenčních oblastech (buď obytná zóna 20 km/h nebo 30 km/h v nové zóně 30).

Zóna 30 v Třeboradicích
V Třeboradicích došlo k omezení rychlosti v rezidenčních zónách a také ke zklidnění centra Třeboradic v okolí Slaviborského náměstí. V rezidenčních zónách jde o snížení rychlosti v ulicích Králova, Jirsákova, Babiččina, Viktorčina, Adélčina, Tryskovická, Koubova, Hamplova, Svěceného, Froňkova a Čápova. V Třeboradicích tak platí omezení v rezidenčních zónách na všech komunikacích s výjimkou slepých komunikací K Teplárně a Šircova, kde k tomuto opatření může být přistoupeno v další etapě po vyhodnocení zkušeností z pilotního projektu.
V centru Třeboradic nahrazuje zóna 30 bývalé omezení rychlosti na 30 km/h na Bělomlýnské ulici a nově je omezení rozšířeno na "hlavních" třeboradických komunikacích také na oblast u školky a kostela, před restaurací Maximum Club, zahrnuje všechny 4 hlavní třeboradické přechody pro chodce, a zahrnuje tedy také část Schoellerovy ulice přibližně od křižovatky s Koubovou ulicí až po autobusovou zastávku Třeboradice směr Hovorčovice. Snížená rychlost tak platí i na místě s výskytem častých dopravních nehod u rybníka a v méně přehledné oblasti u sochy sv. Václava.

Další plánovaná zklidňující opatření
Na omezení rychlosti budou navazovat další opatření. Například půjde o instalaci zpomalovacích polštářů na křižovatkách s předností zprava nebo o vytvoření zpomalovacích zúžených průjezdných profilů, které jsou aplikovány zejména v Nizozemí či Švédsku na místech se zvýšeným výskytem chodců nebo cyklistů. Dojde také k rozšíření zón 30 do Čakovic. Již v 1. polovině roku je plánováno zavedení zón 30 s doplněným zákazem vjezdu nákladních vozidel v ulicích Ostravická, Jizerská (mezi Vážskou a Oderskou), Něvská (mezi Vážskou a Oderskou), Myjavská a dále v ulicích Svitavská, Kysucká, Lužnická, Niská, Doubravská a Svratecká, kde zároveň bude připraven projekt na rozšíření parkovacích míst, aby zdejším obyvatelům byl nabídnut standardní komfort parkování. S tím také dojde k posílení veřejného osvětlení v této lokalitě, které neodpovídá moderním potřebám. Podobné opatření bude v témže období realizováno také v ulicích Něvská mezi Vážskou a ulicí Ke Stadionu, v Otavské, Jizerské, Dr. Marodyho a budou zavedeny obytné zóny v Litavské, Radbúzské a Úslavské.
V 2. polovině roku 2016 resp. v roce 2017 budou poté zóny rozšířeny i na další lokality Čakovic tak, aby ve všech zónách určených k bydlení platily nižší rychlostní limity s cílem zvýšit bezpečnost chodců a snížit riziko zranění osob, zejména dětí. Ve spolupráci s bezpečnostní komisí Rady MČ je nyní připravována osvětová akce, kde by strážníci městské policie informovali řidiče o vzniku nových zón.

Děkujeme všem řidičům, kteří přijmou podobná omezení s pochopením a porozumí, že cílem je zvýšit bezpečnost chodců (zejména dětí) a snížit rychlost v místech s nedostatečnými rozhledovými poměry, a že snížení rychlosti není činěno proto, abychom zbytečně omezovali slušné řidiče.

Ing. Jiří Vintiška
místostarosta

13.01.2016 - UMC_002 ; Přečteno: 4191 x