www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:ČTVRTEK 22.10.2020 SVÁTEK MÁ:SABINA}
AKTUALITY / Obecné informace

Informace o svozu komunálního odpadu


III.
Detailní informace k jednotlivým sběrným dvorům na území města:

Seznam SD hl. m. Prahy dle provozovatelů
·    Pražské služby, a.s.
- otevřeno od pondělí 30.3.2020
- na plochu SD budou vpouštěni občané po jednom
- otevírací doba bude upravena takto:    po – pá 8,30 – 16 hod., so 8,30 – 14 hod., svátky zavřeno  
o   PRAHA 4         Zakrytá, Praha 4 - Spořilov 
o   PRAHA 5         Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice   
o   PRAHA 6          Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice   
o   PRAHA 9          Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany   
o   PRAHA 19         Jilemnická/Bohdanečská, Praha 19 - Kbely   
o   PRAHA - D. Měcholupy     Za zastávkou 3, Praha - D. Měcholupy 
o   PRAHA 22          Bečovská 939, Praha 22 - Uhříněves    

·    AVE Pražské komunální služby, a.s.
- SD otevřen nejdříve od 1.4.2020, do té doby vedení společnosti připraví provozní podmínky pro otevření v bezpečném režimu
o   PRAHA 3         Malešická 74, Praha 3 – Žižkov

·    Ipodec - Čisté město, a.s.
- otevřeno od pondělí 30.3.2020
- na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po třech
o   PRAHA 8          Voctářova, Praha 8 - Libeň 
o   PRAHA 19         K Cihelně 420, Praha 19 – Satalice

·    KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s.
- otevřeno od pondělí 30.3.2020
- na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po jednom
- standardní otevírací doba
o   PRAHA 2         Perucká 10/2542, Praha 2 – Vinohrady
o   PRAHA 11         Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov

·    VS-Ekoprag, spol. s r.o.
- otevřeno od pondělí 30.3.2020
o   PRAHA-Běchovice         Podnikatelská, Praha – Běchovice
o   PRAHA-Kunratice         Dobronická 892, Praha - Kunratice  
o   PRAHA 14               Teplárenská 5, Praha 14 - Kyje 

·    FCC Česká republika, spol. s r.o.
- SD otevřen nejdříve od 1.4.2020
- standardní otevírací doba
o   PRAHA 8         Ďáblická 791/89, Praha 8 – Ďáblice

·    Správa bytových objektů Praha – Modřany
- dle sdělení zástupce provozovatele prozatím pro občany zavřeno, v případě změny budeme informováni
o   PRAHA 12          Generála Šišky, Praha 12 - Modřany  

·    Technické služby – Radotín
- dle sdělení provozovatele prozatím pro občany zavřeno, v případě změny budeme informováni  
o   PRAHA 16          V sudech 1488, Praha 16 - Radotín  

·    Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20
- SD otevřen nejdříve od 1.4.2020
- standardní otevírací doba
o   PRAHA 20          Chvalkovická 3, Praha 20 - H. Počernice 

II.
Informuje Vás  o prodloužení platnosti stávajících opatření do odvolání, minimálně po dobu omezení volného pobytu a pohybu na veřejnosti na základě rozhodnutí vlády ČR (předpokládaný začátek tiskové konference k tématu dnes v 15 hod.), konkrétně se jedná o následující služby:
1)    Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
2)    Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, nápojový karton, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
3)    Provoz sběrných svorů –  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, vybraní provozovatelé sběrných dvorů zachovali provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů:

Dobronická 892, Praha 4 ‐ Kunratice, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno 
V sudech 1488, Praha 16 ‐ Radotín, Technické služby Radotín, Po – Pá  8:00 – 11:00 hod., So  Zavřeno
Chvalkovická 3, Praha 20 ‐ Horní Počernice, Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20, Po – Pá  9:00 – 16:00 hod., So  Zavřeno, Pouze po telefonické domluvě na tel. 281 924 959   
Podnikatelská, Praha 21 ‐ Běchovice, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno 
Teplárenská 5, Praha 14 ‐ Kyje, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno 
Generála Šišky, Praha 12 – Modřany, Správa bytových objektů Praha – Modřany, Po – Pá  7:00 – 15:30 hod., So  Zavřeno

4)    Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,
5)    Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do odvolání.
6)    Svoz nebezpečného odpadu:
   a)    Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do odvolání,
   b)    Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání,
   c)    Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

SZÚ vydal stanovisko k problematice nakládání s komunálním odpadem ve vazbě na onemocnění COVID19, informace je uveřejněna na Portálu ŽP, prosíme MČ, aby tuto informaci rovněž umístili na své webové stránky:

Jak zacházet s rouškami v domácnostech:
·    Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
·    Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
·    Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
·    V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
·    Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Více zde: http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-2

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.

 

I.
Svoz odpadů.docx

 

30.03.2020 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 577 x