www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:UTERÝ 22.09.2020 SVÁTEK MÁ:DARINA}
AKTUALITY / Obecné informace

Stanovisko k úvaze o vzniku úřednické čtvrti v Letňanech


Vyjádření starosty MČ Praha-Čakovice pro ČTK ze dne 31.01.2019

ve věci

úvahy o vzniku úřednické čtvrti v Letňanech

 

Městská část Praha-Čakovice nebyla oslovena k jednání o projektu vzniku úřednické čtvrti v blízkosti stanice metra Letňany. Je to velkou škodou a ztracenou příležitostí společně prezentovat při jednání se státem skutečné potřeby obyvatel v dotčené lokalitě. Radnice v místě většinou spravují lidé, kteří mohou při svém rozhodování vyjít z desítky let trvajících zkušeností a získaných znalostí. Jejich potenciál, který bylo možné efektivně využít ve prospěch občanů, bohužel zůstal nevyužit.

Ukazatele o projektu úřednické čtvrti a další údaje o parametrech tohoto projektu nyní čerpá samospráva městské části Praha-Čakovice pouze z veřejných médií. Obecně vnímáme tento projekt jako rizikový především z hlediska dopadů na dopravu. Důvod je zřejmý. Kvalita dopravy je v severní části hlavního města Prahy a jejím přilehlém okolí v nevyhovujícím stavu. Síť komunikací nepostačuje pro již zastavěnou část území.

Městská část Praha-Čakovice je v kontaktu s okolními městskými částmi i dalšími subjekty a bude přijímat taková rozhodnutí, která účinně ochrání zájmy obyvatel městské části Praha-Čakovice a ve spolupráci s okolními samosprávami i sousedních městských částí resp. okolních obcí.

Ing. Jiří Vintiška, starosta

31.01.2019 - UMC_002 ; Přečteno: 956 x